• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Stravovanie študentov vo FNTT

Stravovanie študentov v dennej forme štúdia vo Fakultnej nemocnici v Trnave

 

Študenti dennej formy štúdia všetkých odborov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce majú zabezpečené stravovanie okrem Študentskej jedálne na Hornopotočnej ulici aj vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Obedy sú poskytované v pracovných dňoch v čase od 11:30 hod. do 14:00 hod. v stravovacom zariadení vo Fakultnej nemocnici na ulici A. Žarnova 11 v Trnave.

Hodnota jedného obeda aktuálne predstavuje  sumu 3,60 €. Študent zaplatí za jeden obed  2,60 €. Študenti si vkladajú hotovosť na svoje účty cez elektronický stravovací terminál umiestnený v jedálni.

Obedy sa môžu objednávať priamo v jedálni, alebo cez internetový prehliadať na adrese: https://objednavky.doragastro.eu

Objednávky obedov cez elektronický terminál sa realizujú prostredníctvom stravovacej kartičky, ktorú vydáva referent pre stravovanie priamo v jedálni.

Poplatok za stravovaciu kartičku sú 4 €. Po ukončení stravovania a odovzdaní karty bude poplatok študentovi vrátený.

Ďalšie potrebné informácie ohľadom stravovania poskytuje  pani Šimončičová, ktorú nájdete v kancelárii pri vstupe do jedálne v úradných hodinách 7,00 hod. – 14,30 hod.