• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Sekretariát dekana

Usmernenie hlavného hygienika: Ako sa chrániť pred koronavírom

Vážené študentky, vážení študenti, kolegyne a kolegovia,
 
vzhľadom na zvyšujúci sa počet európskych štátov, v ktorých bola identifikovaná nákaza novým druhom koronavírusu a s cieľom znížiť riziko infekcie v našom prostredí, uverejňujeme základné informácie o tomto ochorení a odporúčania hlavného hygienika SR, ktoré vydal v tejto súvislosti.

Čo je to nový koronavírus?

Mezinárodní Masarykovu konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019

Vážení PhD. studenti, vážení akademičtí pracovníci.

Aktuálně byl spuštěn příjem přihlášek na jubilejní Mezinárodní Masarykovu konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X.

Příjem přihlášek: http://www.masarykovakonference.cz/prihlaseni

Uzávěrka přihlášek: do 9. 12. 2019

Termín: 16. - 18. 12. 2019

Vložné: Kč 1900 (EUR 79)

Stravovanie študentov vo FNTT

Stravovanie študentov v dennej forme štúdia vo Fakultnej nemocnici v Trnave

 

Študenti dennej formy štúdia všetkých odborov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce majú zabezpečené stravovanie okrem Študentskej jedálne na Hornopotočnej ulici aj vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Obedy sú poskytované v pracovných dňoch v čase od 11:30 hod. do 14:00 hod. v stravovacom zariadení vo Fakultnej nemocnici na ulici A. Žarnova 11 v Trnave.

Dekanské voľno 2.11.2018

Dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje dňa 2. novembra 2018  
d e k a n s k é  v o ľ n o
študentom Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v. r.
dekan FZaSP TU v Trnave