Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Slávnostná promócia Mgr. štúdia

Slávnostná promócia na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Mgr. stupeň sa uskutoční dňa 25.6.2018 v priestoroch MTF STU Trnava, Paulínska ulica 16.

  • 1.skupina – študijný odbor sociálna práca
    Nácvik  13.00 hod.   promócia 14.00 hod.
  • 2. skupina- študijný odbor verejné zdravotníctvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
    Nácvik 15.00 hod.   promócia 16.00 hod.