Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Slávnostná promócia magisterského štúdia - upresnenie

Slávnostná promócia magisterského štúdia sa uskutoční dňa 21.6.2017 v aule bývalej Materiálovo-technologiskej fakulty STU, Paulínska ulica 16, Trnava.

Termín promócie je:

  1. termín nácvik 9.00 hod-10.00 hod. Promócia o 10.00.-11.00 hod - študijný odbor  sociálna práca, ROSS (denné + externé štúdium)
  2. termín nácvik 11.00 - 12.00 hod. Promócia 12.00-13.00 hod - študijný odbor verejné zdravotníctvo , laboratórne vyšetrovacie metódy

Žiadam všetkých absolventov Mgr. štúdia, aby ihneď po štátnej skúške oznámili na ŠO FZaSP, či sa promócie zúčastnia, najneskôr do 14.6.2017.

Po tomto termíne už nebudeme môcť vás na promóciu zaradiť.

Žiadam absolventov, aby na promóciu, hlavne nácvik prišli načas a vo vhodnom oblečení na slávnostnú promóciu.

Zároveň žiadam, aby si zástupcovia odborov pripravili ďakovnú reč absolventov (návrhy si môžete prísť zobrať na ŠO-ak máte záujem).