Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Slávnostná promócia magisterského štúdia

Slávnostná promócia magisterského štúdia sa uskutoční dňa 21.6.2017 v aule bývalej Materiálovo-technologiskej fakulty STU, Paulínska ulica 16, Trnava.

Termín promócie je:

  1. termín 9.00 hod.
  2. termín 11.00 hod.

Rozdelenie do jednotlivých termínov bude až po ukončení štátnych skúšok a podľa záujmu absolventov. Preto žiadam všetkých absolventov Mgr. štúdia, aby ihneď po štátnej skúške oznámili na ŠO FZaSP, či sa promócie zúčastnia, najneskôr do 14.6.2017.

Po tomto termíne už nebudeme môcť vás na promóciu zaradiť.