Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Slávnostná promócia bakalárskeho štúdia - upresnenie

Slávnostná promócia bakalárskeho štúdia sa uskutoční dňa  26.6.2017 v aule Pazmáneum Trnavskej univerzity, Univerzitné námestie č.1, Trnava.

Termín promócie je:

  1. termín 26.6.2017 - nácvik 8.30-9.00, promócia 9.00-10.00 hod.  študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (denné + externé)
  2. termín 26.6.2017 - nácvik 10.15 - 11.00, promócia 11.00-12.00 hod. študijný odbor sociálna práca (denné+externé), verejné zdravotníctvo

Žiadam všetkých absolventov Bc.štúdia, aby prišli na nácvik včas a vo vhodnom slávnostnom oblečení. Rodinní príslušníci budú môcť vstúpiť do miestnosti 15 min. pred promóciou.

Nakoľko je obmedzená kapacita auly, prosím, aby si každý absolvent pozval najviac 4 rodinných príslušníkov.

Zároveň žiadam, aby si zástupcovia odborov pripravili ďakovnú reč absolventov (návrhy si môžete prísť zobrať na ŠO-ak máte záujem).