Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Slávnostná promócia bakalárskeho štúdia

Slávnostná promócia bakalárskeho štúdia sa uskutoční dňa 5.6.2017 a 26.6.2017 v aule Pazmáneum Trnavskej univerzity, Univerzitné námestie č.1, Trnava.

Termín promócie je:

  1. termín 5.6.2017 študijný odbor ošetrovateľstvo o 13.00 hod.
  2. termín 26.6.2017 - rozdelenie podľa záujmu absolventov Bc. štúdia

Preto žiadam všetkých absolventov Bc.štúdia, aby ihneď po štátnej skúške oznámili na ŠO FZaSP, či sa promócie zúčastnia, odbor ošetrovateľstvo najneskôr do 29.5.2017, ostatné odbory 14.6.2017.

Po tomto termíne už nebudeme môcť vás na promóciu zaradiť.