• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Príhovor dekana na začiatku školského roka

Milé študentky a študenti!
Oslovujem Vás všetkých na začiatku školského roka - tento rok to však nemôžem urobiť osobne... Všetci vieme prečo- nachádzame sa nielen ako fakulta, univerzita, Slovensko, ale skutočne celý svet, v zložitej a nie celkom prehľadnej situácii zapríčinenej vírusom covid- 19. Tento fakt  zásadnou mierou mení situáciu aj na našej fakulte - začíname nový školský rok a nevieme, ako vlastne bude prebiehať. Budeme sa môcť stretávať v prezenčnej forme výučby, tak ako každý rok? Budeme musieť prejsť na dištančné formy výučby? Ako zorganizujeme Vašu prax? Toto všetko dnes naozaj nevieme... Avšak pevne verím, že spoločne všetko kvalitne a so cťou zvládneme! Apelujem na Vašu zodpovednosť a dodržiavanie aktuálnych predpisov a nariadení zo strany hlavného hygienika, univerzity či fakulty!

Milé študentky a študenti,
prajem Vám veľa úspechov v tomto školskom roku pri Vašom štúdiu- príprave na dôležité profesie - zdravotnícke, ako aj v oblasti sociálnej práce. Sú a budú to profesie, ktoré bude naša spoločnosť ako v krátkodobom, tak i dlhodobom horizonte veľmi potrebovať! A nemenej Vám tiež prajem veľa zdravia!
Váš dekan

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.