• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Prihlás svoju študentskú vedeckú prácu na SVOČ – tento rok bude online !

Milí študenti, keďže sa vzhľadom na pandémiu tento rok neuskutoční štandardné fakultné kolo SVOČ, rozhodli sme sa, že vyhlásime online verziu. Študenti všetkých katedier môžu poslať svoj príspevok v podobe vedeckého článku spolu s prihláškou do 20.5.2020. Podrobné informácie Vám poskytnú fakultní koordinátori SVOČ.

Príspevky prejdú recenzným konaním a najlepšie budú ocenené štipendiom. Zo všetkých prác bude zostavený a publikovaný zborník vedeckých príspevkov SVOČ.

 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť