Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Prezentuj výsledky svojej vedeckej práce a prihlás sa na SVOČ

 Najlepšie práce SVOČ budú ocenené jednorazovým štipendiom vo výške

1. miesto – 300 €

2. miesto – 200 €

3. miesto – 100 €

 

Dôležité termíny:

  • prihlášku na SVOČ  a vypracovanú SVOČ prácu je potrebné odovzdať na príslušný sekretariát katedier najneskôr do
  • 23. marca 2018 – odbor sociálna práca
  • 3. apríla 2018 – odbory LVM, VZ, OŠE

 

fakultné kolo SVOČ sa uskutoční  v dvoch kolách

  • 1. kolo - spoločenské vedy – odbor sociálny práca - 4. apríla 2018
  • 2. kolo - nelekárske vedy – odbor – LVM, VZ, OŠE - 11. apríla 2018

 

Viac informácií o podmienkach a realizácii SVOČ nájdeš na:  http://fzsp.truni.sk/svoc , alebo kontaktovaním katedrových koordinátorov SVOČ:

 

Mgr. Lenka Micháliková PhD. - Katedra LVM v zdravotníctve - lenka.michalikova@truni.sk

PhDr. Oľga Kabátová PhD.  - Katedra ošetrovateľstva - olga.kabatova@truni.sk

Mgr. Andrea Bánovčinová PhD. - Katedra sociálnej práce - andrea.banovcinova@truni.sk

PhDr. Kristína Grendová PhD. –Katedra verejného zdravotníctva -  kristina.grendova@truni.sk