• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Prevzatie diplomov z opravného termínu

Absolventi, ktorí absolvovali štátne skúšky v opravnom termíne si môžu prísť prevziať diplom na študijné oddelenie (č.dv.203) v termíne od 10.7.2018 do 13.7.2018 od 8.00 hod. - 13.30 hod., po uvedenom termíne každú stredu od 8.00 hod.  - 13.00 hod.