• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Predzápis a zápis povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok 2017/2018

Pre študijné odbory ktoré majú PV a V predmety!

Pre akademický rok 2016/2017  si študenti od 15.5. 2017 8:00h. – 24.5. 2017 7:59h. „predzápis“ a 5.6. 2016 8:00h. – 16.6. 2017 7:59h. „zápis“ musia v systéme MAIS navoliť povinne voliteľné a výberové predmety za zimný aj letný semester .

Predzápis je informatívneho charakteru, kde sa zisťuje záujem o PV a V predmety. Je nutné, aby študent po predzápise a výbere predmetov si v zápise už definitívne navolil PV a V predmety, ktoré sa predzápisom zredukovali o tie, ktoré sa dostatočne nenaplnili počtom študentov.

Predzápis týchto predmetov začne 15.5. 2016 8:00h. – 24.5. 2017 7:59h. Treba si všímať len predmety PV a V.  Povinné predmety budú každému študentovi pridelené podľa štud. plánu automaticky. Kola predzápisu a zápisu sa zúčastňujú len odbory so štud. plánmi, ktoré majú PV a V predmety. U koho sa vyskytnú predmety červeno označené, sú predmety, ktoré neprešli kolom predzápisu. Je potrebné si zvoliť iný predmet.

V každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods.4 )

(odporúča sa zapísať aspoň 30 kreditov)

Kolo zápisu bude spustené 5.6. 2017 8:00h. – 16.6. 2017 7:59h..