• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Prednáška na Právnickej fakulte

Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta pozýva študentov, doktorandov, pedagógov a verejnosťna prednášky spojené s diskusiou na tému:

Senior ako obeť domáceho násilia a zraniteľný spotrebiteľ – súčasné výzvy právneho poriadku

Ľubica Gálisová,
prezidentka Fóra pre pomoc starším

Ing. Edita Flimelová,
Fórum pre pomoc starším

PhDr. Andrea Lajdová PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU
Katedra ošetrovateľstva

dňa  23. marca 2017 (štvrtok) od 14.00 hod do cca. 16.00 hod. na Právnickej fakulte TU v Trnave miesto konania: Poslucháreň č. 12   (pravé krídlo budovy fakulty) Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Katedra občianskeho a obchodného práva
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

  Pozvánka