• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pozvánka do diskusného fóra

Milí študenti a študentky,

dávame do pozornosti a zároveň Vás pozývame do diskusného fóra, v ktorom preberáme rôzne zaujímavé témy ohľadom zdravia. Našim cieľom je, aby ste sa počas zapojenia do diskusií cítili slobodne a nebáli sa vyjadriť svoje postoje, návrhy, podnety a pod..

Diskusie sa uskutočňujú každý pondelok od 18 hod. do 19 hod..

Na tomto permanentnom linku nás nájdete a všetky podrobné informácie k plánovaným diskusiám:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:64ca0a19b94044389a19ae47ead13b27@thread.tacv2/V%C5%A1eobecn%C3%A9?groupId=291f5b7d-b5f9-4fe3-8bff-88b7215e9d6b&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

Tešíme sa na Vás

S pozdravom

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
Mgr. Denisa Hažerová a Bc. Gregor Mizera