Skočiť na hlavný obsah

Oznámenie o pridelení ubytovania - 1.roč.Bc., Mgr., PhD., vyššie roč. dodatoč. doruč. + nepridel. z 1. kola - (2. kolo)

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené/nepridelené ubytovanie v akademickom roku 2017/2018 - 2. kolo

Komisia pre ubytovanie študentov Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 14. augusta 2017 pridelila/nepridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí nastupujú v akademickom roku 2017/2018 do 1. ročníka Bc., Mgr. a PhD. štúdia a študentom vyšších ročníkov, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie dodatočne, príp. im nebolo pridelené ubytovanie v 1. kole.

    
VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

Podpísanú návratku je potrebné doručiť osobne na ubytovacie oddelenie Študentského domova Petra Pázmaňa (Rybníková 13A, Trnava) alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 

najneskôr do 25. augusta 2017.

Vzhľadom k obmedzenému počtu ubytovacích kapacít Vám mohlo byť pridelené i iné, ako Vami požadované ubytovacie zariadenie. Doručením podpísanej návratky súhlasíte s prideleným ubytovacím zariadením.

NEDORUČENIE PODPÍSANEJ NÁVRATKY BUDE POVAŽOVANÉ ZA ODMIETNUTIE PRIDELENÉHO UBYTOVANIA !

POUŽITÉ SKRATKY UBYTOVACÍCH  ZARIADENÍ si môžete pozrieť TU:

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM – 1. roč. Bc.

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM1. roč. Mgr., PhD.

ZOZNAM ŠTUDENTOV – dodatočne doruč. vyššie roč. + nepridelené z 1. kola

TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU:

Študentom, ktorí si podali Žiadosť o zmenu ubytovania, príp. Odvolanie voči nepridelenému ubytovaniu bude odpovedané e-mailom.

Žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne budú posudzované na  zasadnutí komisie dňa 18. 9. 2017, ale ubytovanie im môže byť pridelené iba na uvoľnené ubytovacie miesta.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne - základné informácie  (budú priebežne aktualizované)

________________________________________
Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
 e-mail: ubytovacia.komisia [at] truni.sk