Skočiť na hlavný obsah

Oznámenie o pridelení ubytovania - 1. roč. Bc., 1. roč. Mgr. a vyššie roč. dodatočne doruč. (2. kolo)

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené/nepridelené ubytovanie v akademickom roku 2018/2019 - 2. kolo

Komisia pre ubytovanie študentov Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 8. augusta 2018 pridelila/nepridelila miesta na ubytovanie študentom, ktorí nastupujú v akademickom roku 2018/2019 do 1. ročníka Bc. a  Mgr. štúdia a študentom vyšších ročníkov, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie dodatočne.

VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

Podpísanú návratku je potrebné doručiť osobne na ubytovacie oddelenie Študentského domova Petra Pázmaňa (Rybníková 13A, Trnava) alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 

najneskôr do 17. augusta 2018.

Vzhľadom k obmedzenému počtu ubytovacích kapacít Vám mohlo byť pridelené i iné, ako Vami požadované ubytovacie zariadenie. Doručením podpísanej návratky súhlasíte s prideleným ubytovacím zariadením.

NEDORUČENIE PODPÍSANEJ NÁVRATKY BUDE POVAŽOVANÉ ZA ODMIETNUTIE PRIDELENÉHO UBYTOVANIA!

POUŽITÉ SKRATKY UBYTOVACÍCH  ZARIADENÍ si môžete pozrieť TU:

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM – 1. roč. Bc.

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM – 1. roč. Mgr.

ZOZNAM ŠTUDENTOV – dodatočne doruč. vyššie roč.

TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU:

Študenti, ktorým ubytovanie nebolo pridelené, môžu svoj záujem o uvoľnené ubytovacie miesta potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu ubytovacej komisie. Do e-mailu treba uviesť: meno, priezvisko, fakultu, ročník, stupeň štúdia a o ktoré ubytovacie zariadenie máte záujem.

Tieto žiadosti, spolu so žiadosťami študentov prijatých na štúdium dodatočne budú posudzované v 3. kole na  zasadnutí komisie dňa 12. 9. 2018 a ubytovanie im môže byť pridelené iba na uvoľnené ubytovacie miesta.

Študentom, ktorí si podali Žiadosť o zmenu ubytovania, príp. Odvolanie voči nepridelenému ubytovaniu bude odpovedané e-mailom.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne - základné informácie  (budú priebežne aktualizované)
________________________________________
Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
e-mail: ubytovacia.komisia [at] truni.sk