• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Oznam pre absolventov – bakalárov!

Slávnostné odovzdávanie bakalárskych diplomov pre absolventov bakalárského štúdia sa uskutoční dňa

27. júna 2018 v aule TU (Univerzitné nám. č.1 – 1. poschodie).

 

  1. Skupina: Laboratórne vyšetrovacie metódy
    Nácvik 9.00 hod   Promócia 10.00 hod.
  2. Skupina sociálna práca, verejné zdravotníctvo
    Nácvik 11.00 hod.  Promócia o 12.00 hod.

 

Žiadam absolventov Bc. štúdia DŠ a EŠ , aby sa obratom nahlásili , či sa promócie zúčastnia na tel. 0335939450,  0335939449.

Vzhľadom na kapacitu auly je obmedzený počet rodinných príslušníkov , najviac  štyria. Prosím, o rešpektovanie tohto počtu.