Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Ocenenie pre doc. PhDr. Janu Boroňovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva

Pri príležitosti Dňa učiteľov  10. apríla 2018 v aule Pazmaneum na  Slávnostnej akadémii  rektor univerzity Marek Šmíd odovzdal doc. PhDr. Jane Boroňovej, PhD. Cenu Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti.  

Srdečne blahoželáme !