• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra ošetrovateľstva

Svetový deň osteoporózy

Dňa 20. októbra si pripomíname Svetový deň osteoporózy, ktorý vyhlásila medzinárodná nadácia osteoporózy (IOF- Internacionál Osteoporosis Foundation )už v roku 1997. V tento deň sa verejnosť dozvedá bližšie informácie  o možnostiach prevencie, liečby  a diagnostike tohto metabolického ochorenia. Je to ochorenie, ktoré na Slovensku postihuje viac ako 500 000 ľudí, pričom vo väčšej miere sú zastúpené ženy.

Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Dňa 10.10. si pripomíname Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti iniciovaný od roku 2005 na podnet charitatívnej organizácie Help the Hospices vo Veľkej Británii. Deň je určený na podporu hospicovej a paliatívnej starostlivosti na celom svete. Cieľom dňa je zvýšenie povedomia verejnosti, získanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja hospicovej a paliatívnej starostlivosti, zvýšenie jej dostupnosti na celom svete a zameranie sa na potreby pacientov a opatrovateľov.