• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra ošetrovateľstva

25. marec - Deň počatého dieťaťa, alebo – na každom živote záleží

25. marec - Deň počatého dieťaťa je medzinárodný deň spomienky na všetky nenarodené ľudské bytosti. Jeho ustanovenie vyhádzalo z podnetu pápeža Jána Pavla II. v zhode so slávením sviatku Zvestovania Pána. Dôraz na jedinečnosť každého človeka vyzdvihla i velikánka 20. storočia Matka Tereza pri preberaní Nobelovej ceny za mier 11. decembra 1979 v Oslo a to slovami: „Dieťa je najväčší Boží dar pre rodinu, pre národ, pre svet.“ A to aj dieťa ešte nenarodené, ktoré je fyzicky slabé, bezbranné, takže nemá ani to minimum obrany, akú predstavuje plač novorodenca.

Exkurzia študentov ošetrovateľstva v ÚVN Praha

Dňa 10.12. 2018  študenti 3. ročníka odboru Ošetrovateľstvo navštívili hlavné mesto Českej republiky – Prahu. Cesta mala jasný cieľ – odbornú exkurziu v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe. V deň príchodu si každý sám zvolil ľubovoľný program. Na druhý deň sa zúčastnení študenti stretli s pani prodekankou doc. Putekovou a doc. Botíkovou pred ÚVN Praha, kde nás privítal nemocničný personál, ktorý nám prezentoval nemocnicu a následne ukázal niektoré oddelenia.

DETI - DEŤOM

V priestoroch ošetrovateľských techník v PKaLD sme dňa 11. 12. 2018 privítali oddiel skautov - ,,Vydier“ vo veku od 6 do 8 rokov pod vedením Ľ. Šarkozyho a P. Dobríka, ktorí sú súčasťou Skautského zboru – Federácie skautov Európy Jána Pavla II v Trnave a doc. PhDr. Mgr. Patrície Dobríkovej, PhD. et PhD. Študentky 3. ročníka Orijana Krajčík, Barbora Jevičová, Zlatica Olexová a Veronika Hricová, pod vedením PhDr. Aleny Dziackej, PhD. im demonštrovali poskytovanie prvej pomoci na modelových situáciách.