Skočiť na hlavný obsah

Informačný deň na FZaSP

Informačný deň na FZaSP TU sa uskutoční dňa 6.9.2017 v aule Pazmáneum na FZaSP TU, Univerzitné nám. č.1 v dvoch skupinách podľa tabuľky.

 

Informačný deň na FZaSP TU 6.9.2017 študijné odbory - Pazmáneum

1. skupina 8,30 hod. Laboratórne vyš. met. v zdravot., verejné zdravotníctvo - denné a externé

2. skupina 10.30 hod. ošetrovateľstvo, sociálna práca- denné a externé

 

2. skupina si vyzdvihne preukaz študenta a všetky potvrdenia na Študijnom odd. fakulty od 8.30 hod. do 10.30 hod. - ošetrovateľstvo, sociálna práca

1. skupina si vyzdvihne preukaz študenta a všetky potvrdenia na Študijnom odd.  od 10.30 hod. - laboratórne vyš. metódy, verejné zdravotníctvo

 

  Potvrdenie o návšteve školy najviac 4 ks (viď. príloha)