Skočiť na hlavný obsah

Informácie o zápise do 1. roku štúdia na magisterský stupeň

Zápis pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia pre akademický rok 2018/19 sa uskutoční dňa 23.júla 2018 o 9.00 hodine v aule 5a1 na Rektoráte TU, Hornopotočná 23.

 

Na zápis je potrebné si priniesť 1 fotografiu  /rozmery 4 x 5,5 cm/, písacie potreby, doklad totožnosti, rozhodnutie o prijatí.

Na stránke fakulty FZaSP nájdete pod názvom „Dokumenty k zápisu do 1. ročníka štúdia“ nasledovné žiadosti:

Žiadosť o vydanie študentského preukazu – V zmysle § 67 zákona č. 131/2002 o Vysokých školách ,TU v a.r. 2018/19 vydáva študentské preukazy   na báze multifunkčných kariet v dizajne ISIC pre všetkých študentov  štúdia.. Poplatok treba uhradiť podľa uvedených platobných údajov na žiadosti. Týka sa študentov, ktorí nemajú preukaz študenta TU, resp. potrebujú k štúdiu iný druh preukaz (napr.externý študent).

Žiadosť o ubytovanie - vyplnený formulár podľa Kritérií na ubytovanie( nájdete na stránke univerzity) spolu s predpísanými prílohami je potrebné odovzdať na zápise.

Splnomocnenie  na zápis – v prípade, že sa zápisu nemôžete zúčastniť osobne, treba aby vami poverená osoba sa preukázala splnomocnením overeným notárom.