Skočiť na hlavný obsah

Informácie o zápise

Zápis pre študentov 1. ročníka pre akademický rok 2018/19 sa uskutoční dňa 4.júla 2018 v aule  Trnavskej univerzity, Univerzitné nám. č.1, Trnava

 

Na zápis je potrebné si priniesť 1 fotografiu  /rozmery 4 x 5,5 cm/, písacie potreby, doklad totožnosti, rozhodnutie o prijatí.

Na stránke fakulty http://fzsp.truni.sk/legislativa-student nájdete pod názvom „Dokumenty k zápisu do 1. ročníka Bc. štúdia“ nasledovné žiadosti:

Žiadosť o vydanie študentského preukazu – V zmysle § 67 zákona č. 131/2002 o Vysokých školách ,TU v a.r. 2018/19 vydáva študentské preukazy   na báze multifunkčných kariet v dizajne ISIC pre všetkých študentov  štúdia.. Poplatok treba uhradiť podľa uvedených platobných údajov na žiadosti.

Žiadosť o ubytovanie - vyplnený formulár podľa Kritérií na ubytovanie( nájdete na stránke univerzity) spolu s predpísanými prílohami je potrebné odovzdať na zápise.

Preukaz o očkovaní-  platípre odbory  laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo. Tlačivo prineste na zápis (prípadne do začiatku školského roku, kedy  musíte mať podanú minimálne jednu očkovaciu vakcínu VHB.)

Splnomocnenie  na zápis – v prípade, že sa zápisu nemôžete zúčastniť osobne, treba aby vami poverená osoba sa preukázala splnomocnením overeným notárom.