• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

FZaSP vyhlasuje 2. kolo výberového konania pre akademický rok 2018/2019

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská Univerzita v Trnave vyhlasuje 2. kolo výberového konania pre akademický rok 2018/2019 na všetky študijné programy.

Termín podávania prihlášok je od 1.6.2018 do 31.7.2018.

Podrobné informácie o študijných programoch nájdete na stránke fakulty.