Skočiť na hlavný obsah

2. kolo prijímacieho konania

Ešte stále sa k nám môžeš pridať

Máš ešte šancu študovať u nás!  Prichystali sme 2. kolo prijímačiek! Stačí si vybrať konkrétny program. Rozhodni sa čím chceš byť a pošli na našu fakultu v priebehu celého augusta prihlášku.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská Univerzita v Trnave vyhlasuje 2. kolo výberového konania pre akademický rok 2020/2021 na:

Bakalárske študijné programy:

  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • Ošetrovateľstvo
  • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
  • Sociálna práca
  • Verejné zdravotníctvo

Magisterské študijné programy:

  • Sociálna práca
  • Riadenie a organizácia sociálnych služieb
  • Verejné zdravotníctvo

v dennej aj externej forme

Termín podávania prihlášok je od 1. 8. 2020 do 21. 8. 2020

Výberové konanie pre Bc. a Mgr stupeň sa uskutoční v mesiaci august 2020.
Platba za prijímacie konanie je 40,- eur.

Pre zamestnaných študentov (bez ohľadu na vek)  je vhodné denné kombinované štúdium v študijných programoch: Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny, Sociálna práca a Riadenie a organizácia sociálnych služieb. Štúdium trvá len tri (pre bakalárske štúdium) a dva roky (pre magisterské štúdium). Vyučovanie počas semestra  prebieha zvyčajne v 4 dvojdňových (piatok - sobota) blokoch prezenčne a zvyšok výučby sa realizuje osobnými konzultáciami, online formou a samoštúdiom. Katedra zabezpečuje všetky študijné materiály. Štúdium je bezplatné pre tých, ktorí ešte na dennom vysokoškolskom štúdiu neštudovali. V prípade, že študentovi už štát dotoval na predchádzajúcej VŠ nejaký čas denné štúdium, toto obdobie si musí študent uhradiť ako nadštandardné.