Skočiť na hlavný obsah

Prodekani

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH
prvá prodekanka fakulty
prodekanka pre študijné záležitosti, rigorózne konania a mobility

E-mail: silvia.putekova [at] truni.sk
Tel.: 033 / 59 39 405

 

 


 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy

E-mail: zuzana.kralova [at] truni.sk
Tel.: 033 / 59 39 495

 

 

 


 

RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová PhD., MPH.
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť
E-mail: jaroslava.sokolova [at] truni.sk

Tel.: 033 / 59 39 427