Skočiť na hlavný obsah

Prodekanky

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH
prvá prodekanka fakulty
prodekanka pre študijné záležitosti, rigorózne konania

E-mail: silvia.putekova [at] truni.sk
Tel.: 033 / 59 39 405

 

 


 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy
a mobility
E-mail: zuzana.kralova [at] truni.sk
Tel.: 033 / 59 39 495

 

 

 


 

RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová PhD., MPH univ. doc.
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť
E-mail: jaroslava.sokolova [at] truni.sk

Tel.: 033 / 59 39 427

 

 

 


 

PhDr. Denisa Benedek Jakubcová, PhD.
prodekanka pre riadenie kvality a vnútorný audit
E-mail: denisa.benedekjakubcova [at] truni.sk

Tel.: 033 / 59 39 495