Skočiť na hlavný obsah

Naši partneri

 

 

Katedra verejného zdravotníctva 

Spolupracujúce domáce inštitúcie

 • Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Komisia sociálnych vecí a zdravia mesta Trnava
 • Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
 • Ministerstvo školstva SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor verejného zdravotníctva
 • Národný inšpektorát práce SR, Košice
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav preventívnej a klinickej medicíny
 • Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, SR, Bratislava
 • Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
 • Zdravé mesto Trnava

Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie

 • Akademia Polonijna w Częstochowie, Polsko
 • Cluj School of Public Health, College of Political, Administrative and Communication Sciences, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, România
 • Farhat Hached hospital, Department of Epidemiology, Tunisia
 • Health Service Policy Institute, Vietnam
 • HelpAge International Myanmar
 • HelpAge International Vietnam
 • Metropolia Univesity of Applied Sciences (METROPOLIA), Finland
 • Medicinski Fakultet Novi Sad, Srbsko
 • Národná kancelária WHO Slovensko (spolupráca na Koalícii partnerov pre verejné zdravotníctvo)
 • National Focal point EU-OSHA (národné kontaktné miesto Agentúry EU-OSHA)
 • Sahloul University Hospital of Sousse, Department of Prevention and Safety Care, Tunisia
 • Università degli Studi eCampus, Taliansko
 • Universitas Sebelas Maret, Indonesia
 • Université de Sousse, Tunisie
 • University of Groningen, Netherlands
 • University of Modena and Reggio Emilia (UNIMORE), Italy
 • University of Passau, Germany
 • University of Public health, Myanmar
 • University of Scranton, USA
 • University of Sousse, Department of Family and Community Medicine, Tunisia
 • University of Vic (UViC), Spaintr
 • University of West Attica (UNIWA), Greece

 

Katedra sociálnej práce

Zahraniční partneri katedry

 • Univerzita Hertfordshire
  School of Social, Community and Health Studies
  College Lane Hatfield, Hertfordshire AL10 9AB, United Kingdom
 • Univerzita aplikovaných vied FH CAMPUS Viedeň
  Favoritenstrasse 226, 1100 Vienna, Austria
 • Univerzita Debrecén
  Faculty of Health, H-4400 Nyíregyháza, 2-4 Sóstói str., Hungary
 • Sliezska Univerzita v Katowiciach
  Faculty of Social Sciences Address: Bankowa 11 street, 40-001 Katowice
 • Univerzita Cluj-Napoca
  Faculty of Sociology and Social Work,  B-dul 21 Dec. 1989 Nr. 128, Cluj-Napoca 400604, Romania
 • Vysoká odborná škola Mníchov
  Lothstr. 34, D-80335 München, Germany
 • Vysoká odborná škola Luzern
  Winkelriedstrasse 35, 6003 Luzern, Switzerland

 

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Spolupracujúce domáce inštitúcie

 • Centrum mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie
 • CINRE – Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Laboratória s.r.o. Piešťany
 • Medirex, a.s.
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 • Molekulárne laboratórium poskytujúce diagnostiku SARS-CoV-2, Trenčín
 • MRI s.r.o. – Inštitút zobrazovacej diagnostiky v Trnave
 • Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz
 • Národný onkologický inštitút  
 • Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
 • Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Košice
 • Ružová stužka n.f.
 • Slovenská akadémia vied v Bratislave
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Fakulta zdravotníctva – Oddelenie radiačnej hygieny
 • Unilabs Slovensko, s.r.o.
 • Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta – Katedra zoológie, Katedra mikrobiológie a virológie
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Centrum imunologie a mikrobiologie
 • Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), Praha
 • VIB-KU Leuven Centre for Microbiology, Leuven, Belgium
 • Státní zdravotní ústav Praha – Národní referenční laboratoř pro toxoplazmózu
 • 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Ústav imunologie a mikrobiologie, Praha
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Lekárska fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • Department of Biology, Laboratoty of Molecular Cell Biology, KU Leuven, Leuven, Belgium
 • University of Maryland, Baltimore, USA
 • The University of Edinburgh, Scotland
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Katedra parazitologie, Praha

 

Katedra ošetrovateľstva

Spolupracujúce domáce inštitúcie

 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
 • Ministerstvo školstva SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Zdravé mesto Trnava

Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Zdravotně sociální fakulta
  J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, CZ
 • Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol
  V Úvalu 84 150 06 Praha 5 – Motol
 • Masarykova univerzita Brno
  Nursing and caring
  CZ BRNO
 • Sliezska Universita v Opave
  Faculty of Public Policies
  CZ OPAVA
 • Ostravská Univerzita v Ostravě/Univesity of Ostrava
  CZ OSTRAVA
 • Technological Educational Institute (T.E.I.) of Crete
  Nursing and Midwifery Greece