Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Referát pre študijné záležitosti a doktorandské štúdium

Slávnostná promócia bakalárskeho štúdia

Slávnostná promócia bakalárskeho štúdia sa uskutoční dňa 5.6.2017 a 26.6.2017 v aule Pazmáneum Trnavskej univerzity, Univerzitné námestie č.1, Trnava.

Termín promócie je:

  1. termín 5.6.2017 študijný odbor ošetrovateľstvo o 13.00 hod.
  2. termín 26.6.2017 - rozdelenie podľa záujmu absolventov Bc. štúdia

Preto žiadam všetkých absolventov Bc.štúdia, aby ihneď po štátnej skúške oznámili na ŠO FZaSP, či sa promócie zúčastnia, odbor ošetrovateľstvo najneskôr do 29.5.2017, ostatné odbory 14.6.2017.

Predzápis a zápis povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok 2017/2018

Pre študijné odbory ktoré majú PV a V predmety!

Pre akademický rok 2016/2017  si študenti od 15.5. 2017 8:00h. – 24.5. 2017 7:59h. „predzápis“ a 5.6. 2016 8:00h. – 16.6. 2017 7:59h. „zápis“ musia v systéme MAIS navoliť povinne voliteľné a výberové predmety za zimný aj letný semester .

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Uzávierka prihlášok 22. mája2017 !

Uchádzači o doktorandské štúdium v akreditovaných študijných odboroch Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo, Sociálna práca na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU môžu podávať prihlášky do 22. mája 2017. Podrobnosti o organizácii podaní prihlášok a organizácii prijímacieho konania nájdete v podmienkach prijatia