Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Referát pre študijné záležitosti a doktorandské štúdium

Prezentuj výsledky svojej vedeckej práce a prihlás sa na SVOČ

 Najlepšie práce SVOČ budú ocenené jednorazovým štipendiom vo výške

1. miesto – 300 €

2. miesto – 200 €

3. miesto – 100 €

 

Dôležité termíny:

  • prihlášku na SVOČ  a vypracovanú SVOČ prácu je potrebné odovzdať na príslušný sekretariát katedier najneskôr do
  • 23. marca 2018 – odbor sociálna práca
  • 3. apríla 2018 – odbory LVM, VZ, OŠE

 

fakultné kolo SVOČ sa uskutoční  v dvoch kolách

Oznam pre študentov 1. ročníka

Slávnostná imatrikulácia pre študentov 1 ročníka Bc. stupňa sa uskutoční dňa 27.9.2017 v Aule Pazmáneum , Univerzitné nám. č.1, Trnava

Začiatok imatrikulácia je :

odbory Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo

Nácvik o 8.00             Imatrikulácia o 9.00 hod.

Odbory ošetrovateľstvo a sociálna práca

Nácvik 10.10              Imatrikulácia o 11,00 hod.

Počas imatrikulácie nebude prebiehať výuka.

Prevzatie diplomu

Absolventi, ktorí absolvovali štátne skúšky v auguste si môžu prísť prevziať diplom na študijné oddelenie v čase úradných hodín, prípadne po dohode so študijným oddelením.