• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Termíny prevzatia diplomov

Diplomy z 1. opravného termínu štátnic je možné si prevziať na študijnom oddelení fakulty 1. poschodie, č.dv. 204 v pondelok 15.8.2016 v čase od 8.00 hodiny do 11.00 hodiny, v stredu 17.8.2016 a 22.8.20016 - 25.8.2016 v čase od 8.00 hodiny do 11. hodiny.