• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

SVOČ - prezentuj výsledky svojej vedeckej práce a vyhraj, ešte stále máš šancu !

Najlepšie práce SVOČ budú ocenené jednorazovým štipendiom vo výške

  1. miesto – 300 €
  2. miesto – 200 €
  3. miesto – 100 €

Dôležité termíny:

  • prihlášky na SVOČ je možné odovzdať príslušným katedrovým koordinátorom SVOČ do 4. marca 2017
  • SVOČ práce sa odovzdávajú na príslušný sekretariát katedier do 31. marca 2017.
  • fakultné kolo SVOČ sa uskutoční  11. apríla 2017.

 

Viac informácií o podmienkach a realizácii SVOČ nájdeš na:  http://fzsp.truni.sk/svoc , alebo kontaktovaním katedrových koordinátorov SVOČ:

Mgr. Lenka Micháliková PhD. - Katedra LVM v zdravotníctve - lenka.michalikova@truni.sk

PhDr. Oľga Kabátov PhD.  - Katedra ošetrovateľstva - olga.kabatova@truni.sk

Mgr. Peter Patyi PhD. - Katedra sociálnej práce - peter.patyi@truni.sk

PhDr. Kristína Grendová PhD. - kristina.grendova@truni.sk