• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Slávnostná imatrikulácia

 

Slávnostná imatrikulácia pre študentov 1. ročníka denného štúdia Bc. stupňa sa uskutoční dňa 

28.septembra 2016 o:

1. termín: 8.00 hod. nácvik študijné programy: LVMvZ a  VZ

2. termín: 10.30 hod. nácvik študijné programy: OŠE, SP

 

v aule Trnavskej univerzity na FZaSP TU – Pazmáneum – 1. poschodie.

Žiadame študentov o dochvíľnosť a primerané oblečenie.

Zároveň oznamujem, že  výučba nebude prebiehať len v čase imatrikulácie.