• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pozvánka na ŠVOČ- odbor sociálna práca dňa 9.apríla 2019

Srdečne Vás pozývame na Študentskú vedecko-odbornú činnosť v odbore Sociálna práca v priestoroch FZaSP TU v zasadačke dekana dňa 9.4.2019.