• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Oznámenie o pridelení ubytovania - 1. roč. Bc., Mgr., PhD., dodatočne doruč. žiadosti vyššie roč. (2. kolo)

 

Oznámenie o pridelení ubytovania - 1. roč. Bc., Mgr., PhD., dodatočne doruč. žiadosti vyššie roč. (2. kolo)

Oznámenie o pridelení ubytovania - 1. roč. Bc., Mgr., PhD., dodatočne doruč. žiadosti vyššie roč. (2. kolo)

Oznámenie o pridelení ubytovania - 1. roč. Bc., Mgr., PhD., dodatočne doruč. žiadosti vyššie roč. (2. kolo)

Oznámenie o pridelení ubytovania - 1. roč. Bc., Mgr., PhD., dodatočne doruč. žiadosti vyššie roč. (2. kolo)

Oznámenie o pridelení ubytovania - 1. roč. Bc., Mgr., PhD., dodatočne doruč. žiadosti vyššie roč. (2. kolo)