• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Medzinárodná vedecká konferencia CHILDREN IN SOCIAL WORK

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu CHILDREN IN SOCIAL WORK, ktorú organizuje Katedra sociálnej práce v spolupráci s Európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS) v dňoch 7. - 8. novembra 2019.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu informácií a skúseností na témy ako sú:

  • ochrana dieťaťa a rodiny
  • dieťa a jeho zdravý vývoj
  • diverzita a sociálny inklúzia
  • práva dieťaťa a problematika násilia na deťoch
  • nové výzvy pre sociálnu prácu s dieťaťom a rodinou

 

Pozývame výskumníkov, akademikov, odborníkov z praxe a študentov so záujmom o túto tému.

  Podrobné informácie o konferencii a registrácii nájdete v priloženej PDF pozvánke.

  Book of Abstract of Internation Conference CHILDREN IN SOCIAL WORK