• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia - zeužívanie a násilie na starších

Konferencia sa uskutoční 31. januára 2019 o 10.00 v aule TU PAZMANEUM. Konferenciu slávnostne otvorí rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid. ´Svoju účasť prisľúbili minister spravodlivosti Mgr. Gábor Gál ako aj ďalší odborníci, medzi nimi zástupcovia Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva vnútra, či Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

  pozvánka