• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia - Čo s bielymi miestami v pomoci obetiam domáceho násilia na Slovensku

Medzinárodná odborná konferencia „ Čo s bielymi miestami v pomoci obetiam domáceho násilia na Slovensku?“

 

Vážené dámy, vážení páni,

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční

 6. novembra 2018

v Aule Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Organizátormi konferencie sú Centrum Slniečko o. z. v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Medzinárodná odborná konferencia „Čo s bielymi miestami v pomoci  obetiam domáceho násilia na Slovensku?” je určená pre odborníkov z policajného zboru, sociálnych pracovníkov a psychológov sociálnoprávnej ochrany detí ÚPSVaR, pediatrov, sudcov, pedagógov, odborných  pracovníkov zariadení na pomoc obetiam násilia, pracovníkov poradenských centier pre obete domáceho násilia, pracovníkov odboru SPODaSK MPSVR SR- odbor SPODaSK a odboru stratégií, pracovníkov odboru rodovej rovnosti, pracovníkov Národného koordinačného strediska na prevenciu násilia páchaného na deťoch a ich koordinátorov prevencie násilia v jednotlivých regiónoch, pracovníkov MS SR, pracovníkov MV SR a zainteresovaných právnikov, pracovníkov odboru SPODaSK  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dopoludnia v krátkych výstupoch prezentujúci predstavia aktuálnu právnu ochranu a sociálnu pomoc v kontexte záväzkov SR pre obete domáceho násilia, biele miesta z pohľadu polície a domáce násilie v kontexte zákona č. 274/2017 Z.z. v praxi. Pre porovnanie bude predstavené, ako to je v Českej republike.

Poobedňajšia práca v sekciách bude nadväzovať tematický na hlavné referáty. Diskutujúci multidisciplinárni odborníci sa budú snažiť identifikovať „slepé“ miesta v efektívnej pomoci spoločnosti ženským a detským obetiam násilia SR a sformulovať výstupy pre exekutívu a pre odbornú verejnosť.   

Bližšie informácie o konferencii TU.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

za organizátorov konferencie
Mgr. Dominika Uhnáková PhD.