• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra sociálnej práce, zimný semester 2016/17

Sociálno psychologický výcvik pre prvý ročník Mgr/denné štúdium:

1. Mgr. ROSS/DŠ: 12., 13., 14. september 2016,  o 8,00 hod.  (miestnosť dodatočne)


1.Mgr./DŠ: 9., 10., 11. január 2017, o 8,00 hod. (miestnosť dodatočne)