• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Aj my sme na mape slovensko­‑americkej spolupráce!

S radosťou sme sa pripojili k iniciatíve Veľvyslanectva USA v Bratislave zmapovať slovensko - americkú spoluprácu o zahraničných aktivitách Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v rámci projektu Mapa slovensko­‑americkej spolupráce (skuscooperation.sk ) .

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave je hrdá na to, že sa môže tiež ako jedna z mála popýšiť spoluprácou s akademickými inštitúciami v USA.

Zdieľanie vedomostí a odborných znalostí medzi Slovenskom a USA pozitívne ovplyvňuje pokrok a vývoj inovácií v mnohých oblastiach v oboch krajinách. 

Cieľom mapy spolupráce je zvýšiť povedomie o existujúcich slovensko-amerických partnerstvách, podporiť vznik ďalšej spolupráce, prilákať nové talenty a zdroje financovania a, samozrejme, podporiť inovácie a výskum.

Mapa momentálne znázorňuje dlhodobé akademické a výskumné partnerstvá medzi slovenskými a americkými inštitúciami v oblasti spoločného výskumu, publikácií, mobility, či výmeny know-how.

Mapa spolupráce je projekt Veľvyslanectva USA v Bratislave. Informácie na mape sú pravidelne aktualizované na základe dát od partnerských inštitúcií.