• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Africké fórum v 29.marca 2017 v Aule pazmánea

Trnavská univerzita v Trnave, FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE a ŠPECIFICKÉ PRACOVISKO V REGIÓNE KWALE V KENI Vás pozývajú na AFRICKÉ FÓRUM dňa 29. marca 2017 o 10.hod.v AULE PAZMÁNEUM v priestoroch TU FZaSP.
Hostia:

Denisa JAKUBCOVÁ
Alžbeta KAIGLOVÁ
Michal RAFAJDUS

Pozvánka