• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Janka Prnová

Mgr. Janka Prnová

E-mail: 
janka.prnova@tvu.sk
Telefón: 
426
Miestnosť: 
A107

pôsobí ako doktorantka na FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave, kde učí Analytický výskum a Enviromentálne zdravie. Prioritne sa venuje nemocničnej hygiene, konkrétne nozokomiálnym infekciám, ktoré boli hlavným predmetom výskumu k diplomovej práci s názvom Využitie mikrobiologického informačného systému pri aktívnej surveillance nozokomiálych infekcií vo FN Trnava v roku 2016.  V rámci štúdia praxovala vo FN Trnava na Infekčnej klinike, pracovala v Pracovnej zdravotnej službe ALSANA a na RÚVZ Trenčíne a v Trnava.

Rok narodenia: 1993
Rok získania Mgr.: 2016