• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

PhDr. Nemčovská Eva, PhD.

PhDr. Nemčovská Eva, PhD.

E-mail: 
eva.nemcovska@truni.sk

Toho času na rodičovskej dovolenke.