• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Dominika Lisá, PhD.

Mgr. Dominika Lisá, PhD.

E-mail: 
dominika.lisa@truni.sk
Telefón: 
+421 33 5939 446
Miestnosť: 
311

Mgr. Dominika Lisá, PhD. Je internou odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vo výskumnej činnosti sa zameriava na oblasť identity sociálnej práce a oblasť sociálnej práce s rodinou. V súčasnosti je členkou riešiteľského kolektívu v projekte APVV Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu a VEGA Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny.

 

Rok získania titulu Bc.: 2011
Rok získania tituluMgr.: 2013
Rok získania titulu PhD.: 2017

 

Publikácie posledných 5 rokov:

 1. Levická, K., Uhnáková, D., Levická, J.: Professional identity of social work - comparison of Czech Republic and Slovakia In: 8th European conference for social work research. - Edinburgh: University of Edinburgh - School of social and political science, 2018. - ISBN 978-1-9999205-7-9. - S. 46
 2. Levická, J., Levická, K., Uhnáková, D.: Professional Identity of Slovak Social Workers. London: G&D Publishing, 2017. - 1 CD-ROM; 93s. - ISBN 978-1-5272-1580-1.
 3. Uhnáková, D.: Comparation of roles of social workers in Slovakia and abroad In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8082-983-4. - CD ROM, S. 113-120..
 4. Uhnáková, D., Levická, J.: Reflection of role of social worker as advocate by Slovak social workers
  In: SGEM 2017. - Sofia: STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-20-1. - ISSN 2367-5659. - S. 587-594.
 5. Uhnáková, D., Levická, J.: Assessment tools to dentify the needs of families  In: SGEM 2016. - Sofia: STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-71-1. - ISSN 2367-5659. - S. 155-164.

 

Granty – projekty:

 • APVV-0524-12 - „Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska“. Financovaný APVV. Trvanie projektu: 2013-2016. http://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov.  (spoluriešiteľ)
 • APVV-14-0646 - „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. Financovaný APVV. Trvanie projektu: 2015-2018. http://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov. (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0487/2014 - „Kľúčové koncepty vybratých systémových teórií pri posudzovaní rizikovosti rodín v intenciách sociálnoprávnej ochrany detí“. Trvanie projektu: 2014-2016. (spoluriešiteľ)
 • APVV-16-0205  -  „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“. Financovaný APVV. Trvanie projektu: 2017-2021. http://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov. (spoluriešiteľ)
 • Grant Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/TU/2016 – „Indikátory ovplyvňujúce identifikáciu sociálnych pracovníkov s jednotlivými profesijnými rolami“. Trvanie projektu: 2016-2017. (hlavný riešiteľ)
 • VEGA 1-0341-17 - „Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny“. Trvanie projektu: 2017-2019. (spoluriešiteľ)