• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Barbora Kolková

Mgr. Barbora Kolková

E-mail: 
barbora.kolkova@tvu.sk
Telefón: 
+421 33 59 39 426
Miestnosť: 
A107

Mgr. Barbora Kolková.Pôsobí ako interná doktorandka na Katedre sociálnej práce FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. V rámci svojho doktorandského štúdia sa zaoberá analýzou inkluzívnych potrieb rodín s deťmi so zdravotným postihnutím.

Rok získania titulu Bc.: 2017
Rok získania titulu Mgr.: 2019

Bakalárska práca: Špecifikum ošetrovateľskej starostlivosti v multikulturálnom prostredí
Diplomová práca: Integrácia cudzincov na Slovensku
Dizertačná práca: Analýza inkluzívnych potrieb rodín s deťmi so zdravotným postihnutím.