Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Sekretariát dekana

Prednáška na Právnickej fakulte

Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta pozýva študentov, doktorandov, pedagógov a verejnosťna prednášky spojené s diskusiou na tému:

Senior ako obeť domáceho násilia a zraniteľný spotrebiteľ – súčasné výzvy právneho poriadku

Ľubica Gálisová,
prezidentka Fóra pre pomoc starším

Ing. Edita Flimelová,
Fórum pre pomoc starším