Skočiť na hlavný obsah

zápis predmetov na akademický rok 2021/2022

Zápis predmetov  pre novoprijatých študentov a študentov vyšších ročníkov, ktorí opomenuli vykonať zápis predmetov v riadnom termíne (máj) 

bude v termíne:

6.9. 2021  8,00 hod.   -  13.9. 2021 7:59 hod.

Zápis predmetov realizujete cez MAIS.

Zapisujete si v systéme MAIS  povinné, povinne voliteľné, výberové predmety  na zimný aj letný semester v zmysle odporúčaného študijného plánu.

V každom semestri si študent zapisuje predmety v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (v čl. 12 ods.5). Štandardná záťaž študenta na akademický rok je 60 kreditov v dennej forme a 45 kreditov v externej forme. Dôslednosť pri zápise odporúčame všetkým študentom, hlavne však v končiacom roku štúdia, aby neprišlo k zbytočným nedorozumeniam, príp. predĺženiu štúdia z dôvodu nezískania dostatočného počtu kreditov.

Zároveň upozorňujem, že už ďalšie kolo zápisu predmetov nebude, preto venujte zápisu predmetov pozornosť!!!