Skočiť na hlavný obsah

Vydávanie bakalárskych a magisterských diplomov

Odovzdávanie bakalárskych a magisterských diplomov absolventom, ktorí úspešne  urobili štátne záverečné skúšky  v AR 2019/20 v 1. termíne, bude prebiehať formou osobného prevzatia na študijnom oddelení a to v čase:

23.06.2020 - 09.00 hod. - 11.00 hod. a 13.00 hod. - 15.30 hod.

24.06.2020 - 08.00 hod. - 11.00 hod.  a 13.00 hod. - 15.30 hod.

25.06.2020 - 13.00 hod. - 15.30 hod.

26.06.2020 - 08.00 hod. - 11 hod.

Na prevzatie diplomu si prineste občiansky preukaz a vlastné pero. Ak si nemôžete prísť prevziať diplom osobne, môžete splnomocniť inú osobu na prevzatie diplomu. Splnomocnenie musí byť riadne u notára.

Študijné oddelenie FZaSP TU