Skočiť na hlavný obsah

Prevzatia preukazov, prolongačných známok, potvrdení na AR 2020/21- LVMvZ, SP, VZ

Pri vstupe je treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri COVID­‑19, dezinfekcia rúk, rúško na tvári, vlastné pero na podpis.

Preukaz študenta je treba aktivovať na prízemí rektorátu TU, Hornopotočná 23 alebo na železničnej stanici.

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky http://fzsp.truni.sk/tlaciva-vzory-ziadosti-vyhlasenia  vypísané priniesť na potvrdenie najviac v počte 5 ks.

Tlačivo na rodinné prídavky – priniesť celé vypísané, aj časť „vyplní škola“ – http://fzsp.truni.sk/tlaciva-vzory-ziadosti-vyhlasenia

Tlačivá, ktoré žiadate  pre rodičov – priniesť vypísané, aj časť „vyplní škola.“

Študenti, ktorí nastupujú do prvých ročníkov prinesú na študijné oddelenie fotografiu 3,5x2,5 cm, ktorú na zadnej strane označia svojim menom.

Potvrdzovanie tlačív a prevzatie preukazov a prolongačných známok sa uskutoční podľa nasledujúceho rozpisu na AR 2020/2021:

21.9.2020 – LVMvZ

 1. ročník denná forma - 9.00 hod. –  10.00 hod - abecedne priezviská A-M

28.9.2020 – LVMvZ

 1. ročník denná forma - 9.00 hod. –  10.00 hod - abecedne priezviská M-Ž

21.9.2020 – VZ

 1. ročník denná forma - 10.00 hod. –  11.00 hod

21.9.2020 – SP

 1. ročník denná forma - 13.00 hod. –  13.30 hod

21.9.2020 – RDSR

 1. ročník denná forma - 13.30 hod. –  14.00 hod

22.9.2020 – LVMvZ

 1. ročník Bc. denná forma - 9.00 hod. –  10.30 hod
 2. ročník Bc. denná forma - 10.30 hod. –  12.00 hod
 3. ročník Mgr. Denná forma  - 13.00 hod. –  13.30 hod
 4. ročník Mgr. Denná forma - 13.30 hod. –  14.00 hod

23.9.2020 – VZ

 1. ročník Bc. denná forma - 9.00 hod. –  10.00 hod
 2. ročník Bc. denná forma - 10.00 hod. –  11.00 hod
 3. ročník Mgr. Denná forma  - 13.00 hod. –  13.30 hod
 4. ročník Mgr. Denná forma - 13.30 hod. –  14.00 hod

26.9.2020 – SP, RDSR

 1. ročník Bc. denná forma-kombinovaná  - 8.00 hod. –  8.30 hod