Skočiť na hlavný obsah

Prevzatia preukazov, prolongačných známok, potvrdení na AR 2020/21

Pri vstupe je treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri COVID­‑19, dezinfekcia rúk, rúško na tvári, vlastné pero na podpis.

Preukaz študenta je treba aktivovať na prízemí rektorátu TU, Hornopotočná 23 alebo na železničnej stanici.

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky http://fzsp.truni.sk/tlaciva-vzory-ziadosti-vyhlasenia  vypísané priniesť na potvrdenie najviac v počte 5 ks.

Tlačivo na rodinné prídavky – priniesť celé vypísané, aj časť „vyplní škola“ – http://fzsp.truni.sk/tlaciva-vzory-ziadosti-vyhlasenia

Tlačivá, ktoré žiadate  pre rodičov – priniesť vypísané, aj časť „vyplní škola.“

Študenti, ktorí nastupujú do prvých ročníkov prinesú na študijné oddelenie fotografiu 3,5x2,5 cm, ktorú na zadnej strane označia svojim menom.

Potvrdzovanie tlačív a prevzatie preukazov a prolongačných známok sa uskutoční podľa nasledujúceho rozpisu na AR 2020/2021:

7.9.2020 – ošetrovateľstvo

1. ročník denná forma
9.00 hod. –  10.00 hod - abecedne priezviská A-K
10.00 hod. – 11.00 hod. – L – O
11.00 hod. – 12.00 hod. – P – Ž

1. , 2. ročník externá forma
13.00 hod. – 14.00 hod.          

3. , 4. ročník externá forma
14.00 hod. – 15.00 hod. 

8.9.2020 – ošetrovateľstvo

2. ročník denná forma
9.00 hod. – 10.00 hod. – A – M
10.00. hod. – 11.00 hod. - N – Ž

3. ročník denná forma
11.00 hod. – 12.00 hod. -  A-M
13.00 hod. – 14.00 hod. – N - Ž

Študijné odbory sociálna práca, verejné zdravotníctvo a zdravotnícke vedy si môžu prísť prevziať preukazy, prolongačné známky, potvrdenia od 9.9.2020 v čase stránkových hodín.