Skočiť na hlavný obsah

Predzápis a zápis predmetov na AR 2020/2021

Dobrý deň študenti, dávam do pozornosti dôležité informácie zápisu predmetov na AR 2020/2021, ktoré bude prebiehať v dvoch kolách.

Predzápis  Povinných (P), povinne voliteľných (PV), výberových (V), opakovaných predmetov (OP) a štátnicových predmetov-skúšok (ŠS)

na akademický rok 2020/2021   bude prebiehať  

24.4. 2020 8:00h. – 4.5.2020 7:59h.

 V uvedenom termíne si študenti musia v systéme MAIS navoliť povinné, povinne voliteľné, výberové predmety  na zimný aj letný semester, predmety, ktoré ukončili hodnotením FX v zimnom semestri (opakované predmety) a študenti v končiacich ročníkoch aj štátnicové predmety pokiaľ plánujú v danom akademickom roku ukončiť štúdium. 

V každom semestri si študent zapisuje predmety v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (v čl. 12 ods.5). Štandardná záťaž študenta na akademický rok je 60 kreditov v dennej forme a 45 kreditov v externej forme. Dôslednosť pri zápise odporúčame všetkým študentom, hlavne však v končiacom roku štúdia, aby neprišlo k zbytočným nedorozumeniam, príp. predĺženiu štúdia z dôvodu nezískania dostatočného počtu kreditov

Predzápis má informatívny charakter, kde sa zisťuje záujem o P, PVV,OP a ŠS predmety. Po kole predzápisu, bude kolo zápisu a je nutné, aby študent po predzápise a výbere predmetov si v zápise už definitívne navolil P (povinné), PV (povinne voliteľné), V (výberové), (opakované predmety) OP  a ŠS predmety, ktoré sa predzápisom zredukovali o tie, ktoré sa dostatočne nenaplnili počtom študentov.

Kolo zápisu bude spustené 18.5.2020 8:00h. – 25.5.2020 7:59h..

V prípade otázok, nech sa páči píšte