Skočiť na hlavný obsah

Chudoba ako teoretický a praktický problém

Názov:

Chudoba ako teoretický a praktický problém - zborník vedeckých štúdií

 

Autori:

prof. PhDr. Peter Jusko, PhD.
Prof. PhDr. Jana Levická, PhD.
Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.
Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.
PhDr. Marek Šimůnek,MBA
PhDr. Ivana Havránková
Mgr. Klaudia Kaczmarek
Mgr. Dominika Lisá, PhD.
Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.
Mgr. Martin Gál, PhD.
Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD.
Mgr. Michaela Vaceková,
Mgr. Erika Štangová

 

Recenzenti:

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

 

Editorky:

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.
Mgr. Dominika Lisá, PhD.

 

Vydanie:

Tento zborník bol vydaný v rámci realizácie projektu VEGA 1/0322/18 „Pracujúca chudoba“

 

Rok vydania: 2021
Počet strán: 237

ISBN 978-80-568-0222-9
DOI 10.31262/978-80-568-0222-9/2021

https://doi.org/10.31262/978-80-568-0222-9/2021

PREVZIAŤ PUBLIKÁCIU: Chudoba ako teoretický a praktický problém


Úplný odkaz na prevzatie: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/doi/Chudo…

Publikácia je dostupná aj v elektronickej knižnici fakulty na karte Elektronické zdrojové dokumenty